Przedmiotem działalności spółki Operator Systemu Aukcji OZE jest:

  1. Kompleksowa obsługa aukcji OZE
  2. Zabezpieczenie funkcji operatora SD dla projektów PV
  3. Pozyskanie i zabezpieczenie finansowania dla projektów OZE
  4. Realizacja własnych projektów OZE
  5. Przygotowanie i weryfikacje strategii inwestycyjnych
  6. Skuteczna i szybka realizacja procedur inwestycyjnych

Podmioty chcące uzyskać odpowiednie wsparcie do wytwarzania energii z instalacji OZE muszą uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako „Prezes URE”). Zwycięskie projekty otrzymają 15 letnią gwarancję sprzedaży energii po cenie zaoferowanej w trakcie aukcji. Jednakże uczestnictwo w ww. aukcjach Prezesa URE jest obwarowane szeregiem powinności prawnych, technicznych, formalnych oraz administracyjnych.


Ponadto równie szczegółowo obwarowane są obowiązki wynikające z wygrania aukcji w zakresie rozliczenia uzyskanych dopłat oraz wytworzonej energii. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015r. obowiązki te mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu, takiemu jak Operator Systemu Aukcji OZE.

Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie konieczności szkolenia kadr w powyższym zakresie, gdyż działania zlecone zostają podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się obsługą prawną, co daje firmie możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia
specjalisty.

 

Pobierz prezentację >>

Pobierz folder informacyjny >>